"Vi har fået vores far tilbage"

​FamilieJournalen har skrevet en artikel med overskriften “Vi har fået vores far tilbage”. Udtalelsen kommer fra familiefaderen Kaspers små drenge. Historien handler om Kasper, der fik hjernerystelse, men fik sit liv tilbage, efter at have modtaget alternativ behandling med laserstråler på Klinikken Livet.

Kilde: Familiejournalen 29-02-16. Læs artiklen her


44 årig kvinde rammes af stress

​NN er en 44 årig kvinde som blev ramt af stress i forbindelse med sit arbejde som grafiker. Hendes arbejdsplads var præget af ekstrem travlhed og manglende forståelse hos ledelsen for menneskets begrænsede evner. Hun sygemeldes med stress og får en periode med hvil, men problemerne var bare det større, da hun vendte tilbage til arbejdspladsen.

Så sygemeldes hun langsigtet med middelsvær til svær hovedpine, nakkespændinger og smerter samt lændesmerter. Efter få behandlinger kom der bedring i nakken og efter 13 behandlinger var hovedpinen væk. Lænden blev bedre og bedre og efter 17 behandlinger kunne NN afsluttes velbefindende, havde fået livsmodet tilbage og var blevet den gamle, glæde kvinde igen.


73 årig KOL patient forbedrer sin lungekapacitet fra 25% til 44%

En 73 årig kvinde besøger mig i klinikken, og spørger om min low level laserterapi kan hjælpe på hendes KOL. Jeg svarer at dét ved jeg ikke, men da inflammation er en stor del af KOL, afviser jeg ikke, at laserterapi måske har positiv effekt.

Ved første besøg måtte patienten holde tre pauser, for at have luft nok til trappen op til klinikken, som ligger på første sal. Efter 5 laserbehandlinger klarer hun trappen helt uden pauser.

Før første besøg var patientens lungekapacitet målt til 25%. Efter 13 sessioner hos mig var lungekapaciteten forbedret til 44% ! Jeg er ikke bekendt med rapporter om forbedret lungefunktion i dén størrelsesorden

Kvindens livskvalitet er betragteligt forbedret, og hun klarer nu tidligere umulige funktioner: At bade uden hjælp, klæde sig på uden at tabe pusten, og luge lidt i haven.


37 årig kvinde falder i vinterglat føre og slår baghovedet

​​NN er en 37 årig kvinde der faldt i det glatte føre om vinteren og slog baghovedet. Hun havde det meget skidt i et par dage efterfølgende. Det gik umiddelbart bedre, men efter par gode dage begyndte hovedpine og nakkespændinger.

Dette tog til over nogle uger, og tilsanden havde været unændret indtil jeg fik hende i behandling juni måned, 2016. Inden da havde hun været på smertecentret, der havde sat hende i behandling med smertestillende medicin. I klinikken behandles hun medlaser terapi og massage.

Det tog ca.7 behandlinger, inden hun kunne mærke bedring, og efter ca. 11 behandlinger, kunne hun ophøre med den ene af 2 smertestillende tabletter. Efter ca. 18 behandlinger kunne hun ophøre med den anden, og blev i løbet af et par uger helt hovedpine fri. Efter 34 behandlinger var hun blevet rask, kunne gå på arbejde igen. Hun var blevet glad og munter igen.


18 årig kvinde led af kronisk hovedpine

​LR er en 18 årig kvinde, som led af kronisk hovedpine, da hun henvendte sig i klinikken. Hun havde været involveret i et biluheld, hvor hun blev kastet rundt i bilen på grund af manglede sikkerhedssele. Hun led ingen umiddelbar overlast, kun småknubs, men udviklede i månederne efter den kroniske hovedpine. Efter få behandlinger bedredes hovedpinen, og efter 14 behandlinger var den væk.

Hun fortsatte behandlingen for at komme af med de spændinger i nakken, der havde givet hovedpinen, og efter 22 behandlinger kunne hun afsluttes uden hovedpine eller nakkespændinger.


54 årig kvinde med diffust smertebilede, omkring navlen og musklerne på mavens forside

AL er en 54 årig kvinde som kom i klinikken med et diffust smertebilede, som koncentrerede sig omkring navlen og musklerne på mavens forside og i ryggen på samme niveau fortrinsvis på venstre side. Hun havde også smerter i venstre lyske. Hun havde ingen idé om hvad der havde udløst disse smerter, men det er ikke utænkeligt, at de har udgangspunkt i traumatiske oplevelser som barn (mig bekendt men ikke relevant her).

En blanding af laser terapi og samtaler førte til så stor bedring, at hun kunne tage en pause efter ca. 20 gang, og kom tilbage med mellemrumfor at få en opfriskning af effekten. Det løb over ca. et halvt år, hvor de sidste behandlinger var med to ugers mellemrum, og siden har patienten haft det fint. 34 behandlinger i alt.


72 årig kvinde med svære rygsmerter

​AS er en 72 årig kvinde som kom i klinikken med svær rygsmerter. med udstråling til højre ben. Hun havde symptomer der kunne minde om en problemtik med en prolaps på sit 4. lumbale niveau, og på sygehuset havde man stillet AS operation i sigte.

Hun ville gerne prøve, om det kunne lade sig gøre at undgå en operation. Efter få behandlinger havde hun det så meget bedre, at hun kunne ophøre med medicinen og afløse den planlagte operation.


55 årig mand med smerter i højre arm, ryggen og venstre skulder

​MHer en 55 årig mand der henvendte sig til klinikken med smerter i højre arm, i ryggen og ve. skulder. Han kunne ikke spille badminton, som var hans store fritidsinteresse, og det kneb ham at passe sit arbejde. Efter 10 behandlinger var han smertefri i ryggenog skulderen, og han kunne afsluttes efter 12 behandlinger i fuld vigør og i gang med sit badmintonspil igen.


59 årig mand led af kroniske lændesmerter

​IJ er en 59 årig mand, der led af kroniske lændesmerter, da han henvendte sig til Klinikken Livet. Han havde været til diverse undersøgelser hos “systemet” uden, at der var påvist noget forkert i billedediagnostiske eller andre undersøgelser. Efter 5 behandlingervar han smertefri og kunne afsluttes uden yderligere.


21 årig professionel sportsmand, pådraget sig hjernerystelse, plaget af konstant hovedpine, ondt i nakken, modløs og uden gejst

​MM er en 21 årig professionel sportsmand, der havde pådraget sig en hjernerystelse under kamp. Da han kom i klinikken, var har plaget af konstant hovedpine, ondt i nakken, modløs og uden gejst. Han havde fået at vide fra sygehuset, at der nok ikke var meget at gøre for ham. Efter ca. 10 behandlinger var spændingerne mindsket så meget, at han begyndte at motionere. Hovedpinen tog af lidt efter lidt, og efter ca. 20 behandlinger, begyndte han på egentlig kamptræinig igen.

Efter den første gang kamptræning, fik hanlidt hovedpine, men efter 23 behandlinger stoppede også den sidste hovedpine. Han kunne afstluttes efter 25 behandlinger og raskmelde sig.


44 årig mand der led af klassisk piskesmældssyndrom

​TK er en 44 årig mand der led af klassisk piskesmældssyndrom, da han henvendte sig i klinikken. Han havde konstant hovedpine, der blev kraftigt forværret ved bestemte bevægelser, hukommelses- og koncentrationsbesvær og et større forbrug af stærk smertestillendemedicin. Efter få behandlinger havde han det mærkbart bedre, og efter ca. 10 behandlinger kunne han ophøre med medicinen.

Han afsluttedes efter 15 behandlinger velbefindende og uden smerter i nakken eller hoved. Hukommelsen og koncentrationen var igen bedre, og den angst for at køre, han havde udviklet efter ulykken, var forsvundet.


56 årig kvinde der har haft svære smerter i højre hofte gennem ca, 2 år

​AN er en 56 årig kvinde der har haft svære smerter i hø. hofte gennem ca, 2 år. Hun havde tidligere været en gymnastik pige, underviser i yoga og gymnastik, elskede at danse, men alt dette var stillet i bero, da hun havde for store smerter. Hun haltede meget og var smerteplaget konstant. På sygehuset kunne ikke finde ud af, hvad der var galt, men én læge havde forslået, at der kunne være tale om “bursitis coxae”, eller irritation af slimsækken over hofteleddet.

Sygehusets behandling af dette er fysioterapi og/eller kirurgiskfjernelse af slimsækken. Efter 3 behandlinger var hun allerede i bedring, og efter 15 behandlinger kunne AN afsluttes uden smerter. Han havde genoptaget sine undervisningsforpligtelser og var blevet rask igen.


71 årig mand, der kom i klinikken med følger efter hjernerystelse

​EA er en 71 årig mand, der kom i klinikken med følger efter hjernerystelse. Han havde mere eller mindre konstant hovedpine, som på de værste dage lå omkring VAS 8 (VAS = visual aided scale, som er et mål for smerternes styrke, hvor 0 er ingen smerte og 10 er den værste smerte, man kan forestille sig – en relativ skala, men nyttig for den enkelte i sammenligningsøjemed).

Han havde været ud for en vaso-vagal besvimmelse et halvt år inden, hvor han var faldet og slog hovedet, og det var bare blevet værre og værre. Han havde været til CT scanning af sin hjerne, hjerteundersøgelse m.m. uden, at man havde fundet noget sygeligt. Han var ellers sund og rask. Desuden har EA psoriasis i hovedbunden samt ukarakteristisk, vekslende svimmelhed. Han var led og ked af det, var holdt op med sin elskede daglige cykelture og modløs. Efter få behandlinger var der tydelig bedring i symptomerne, inklusiv psoriasis, og efter 18 behandlinger kunne han afsluttes smertefri og velbefindende, og ved godt mod.Han kom i gang med at cykle igen, og hovedbunden var fri af psoriasis.


59 årig mand der kom med en klassisk piskesmælds syndrom

​MHer en 59 årig mand der kom med en klassisk piskesmælds syndrom. Han var blevet påkørt bagfra med så stor fart, at ingen af bilerne kunne køre fra stedet. Han havde været på skadestue, som ikke fandt noget alvorligt, og blev afsluttet. Han kom senere til undersøgelsefor demens, fordi hans hukommelse var blevet dårligere. Han led af konstant hovedpine, nakkespændinger og ømhed.

Han havde svært ved at huske aftaler. Hovedpinen forsvandt efter ca. 15 behandlinger, og spændingerne var væk efter 25 behandlinger, hvorefter hanafstluttes. Hukommelsen er bedret betydeligt og MH er smertefri.


57 årig mand der led af diverse muskelsmerter i nakken

OS er en 57 årig mand der led af diverse muskelsmerter i nakken, hvilket var ledsaget af mere eller mindre konstant hovedpine, smerter i begge skuldre, begge overarme, begge håndled og hænder samt fingre og begge hofter. Hovedpinen og nakkespændingerne forsvandt efter ca. 20 behandlinger. Det blev i alt til 28 behandlinger, men efter dette var han uden smerter og fuld arbejdsfør igen.​


29 årig mand som kom ud for en middelsvær hjernerystelse for ca. 3 år siden

KS er 29 årig mand som kom ud for en middelsvær hjernerystelse for ca. 3 år siden. Han havde været undersøgt hos neurolog, hjernekirurg og egen læge samt behandlet med diverse tiltag, herunder fysioterapi og stærk smertestillende. Han led af svær, daglig hovedpine, koncentrations- og hukommelsesbesvær og smerter i nakke og ryg. Efter ca. 10 behandlinger kunne medicinen reduceres. Hovedpinen forsvandt efterhånden og nakkespændingerne ligeså.

Livet vendt stille og roligt tilbage, og efter 40 behandlinger kunne han afsluttes uden medicin og uden smerter. Hukommelsen og koncentrationen var vendt tilbage, og han kunne komme tilbage sit arbejdsliv.


42 årig kvinde, som kom med rygsmerter og et meget langt operationsar, som var irriteret, højt hævet over huden og rød

AS er en 42 årig kvinde, som kom med rygsmerter og et meget langt operationsar, som var irriteret, højt hævet over huden og rød. Arret voldte store smerter og gav et dårligt søvnmønster. Hun spiste stærke mediciner for at holde smerterne nede. Allerede efter 3 behandlinger var arret bedre, og hun kunne slutte med den stærkeste medicin.

Efter 10 behandlinger var arret næsten i hudniveau, var ikke længere rød og var smertefri. Ryggen var meget bedre og pt. kunne afsluttes uden medicin.​


74 årig mand led af svære lændesmerter

​VC er en 74 årig mand, der kom med svære lændesmerter. Han havde svært ved at gå, kunne kun bevæge sig langsomt og med besvær på grund af smerter fra højre balde og ben. Han har tidligere været opereret for discusprolaps, og en nyere MR scanning har ikke vist noget, der kunne bedres ved kirurgi. Han tog stærke piller for at holde det ud.

Efter de første 2 behandlinger var smerterne allerede mindre, og blev gradvis bedre. Efter 11 behandlinger afsluttedes forløbet, da han var smertefri og bevægede sig normalt.


20 årig kvinde der led af piskesmældssyndrom efter 2 relevante, bagfra kommende biluheld

MI er en 20 årig kvinde der led af piskesmældssyndrom efter 2 relevante, bagfra kommende biluheld. Hun havde konstant hovedpine, spændte nakkemuskler og var mere eller mindre ked af det hele tiden. Efter få behandlinger var hun meget bedre, og hun kunne afsluttesefter 9 behandlinger uden smerter og med en afslappet nakke. Hun havde fået energien og livslysten tilbage.


37 årig mand der led af mere eller mindre konstant hovedpine, ondt i nakken og begge skuldre, under begge vingeben og i lænden

​ES er en 37 årig mand der led af mere eller mindre konstant hovedpine, ondt i nakken og begge skuldre, under begge vingeben og i lænden. Han passede sit arbejde, men var totalt slidt op, når han kom hjem, havde ingen energi og havde koncentrations- og hukommelsesbesvær. Han spiste stærke tabletter for at holde smerten nede. Efter ca. 8 behandlinger forsvandt hovedpinen.

Nakken, begge skuldre og ryggen blev gradvis bedre samtidigt med, at energien, koncentrationen og hukommelsen kom igen. Efter ca. 12 behandlinger ophørte han med medicinen. Efter 19 behandlinger kunne ES ophøre med behandlingen, fordi han var blevet smertefri og glad.


57 årig kvinde der kom med ondt i ryggen

IN er en 57 årig kvinde der kom med ondt i ryggen. Hun passede sit arbejde, men måtte lægge sig í et par timer derefter og havde ingen energi til noget for sig selv. Ryggen var undersøgt på sygehus uden, at man kunne finde en forklaring, der kunne hjælpe hende.


35 årig kvinde fik 2 håndbolde i hovedet under kamp. Har siden haft hovedpine, nakkepine, nakkespændinger og synsforstyrelser

​NN er en 35 årig kvinde der fik 2 håndbolde i hovedet under håndbold kamp godt et halvt år inden henvendelsen. Efter første slag spillede hun videre, men efter andet slag måtte hun opgive. Har siden haft mellemsvær til svær hovedpine, nakkepine, nakkespændinger og synsforstyrelser. Specielt kunne hun ikke koncentrere sig om læsning og slet ikke skærmarbejde. Hun havde fået at vide på sygehuset at der ikke var noget, man kunne gøre for hende.

Ved første møde i klinikken havde hun en særdeles spændt nakke, som næsten ikke kunne røres uden en stærk smerereaktion. Hun turde ikke køre bil, men måtte køres af sin mand. Det gik langsomt fremad med små fremskridt. Efter 10 behandlinger kunne hun selv køre sig til behandlingen. Efter ca. 25 behandlinger var hovedpinen næsten væk, patienten var begyndtat kunne læse og kigge lidt på telefon og skærm. Behandlingen omfattede ialt 39 behandlinger, hvor de sidste handlede om at løse de myoser, patietnen havde i sin trapezius muskel (den store nakke-skulder-ryg muskel).

Hun var ikke helt fri for disse ved afslutningen, men der var kun en lille rest tilbage, og patienten havde fået sin energi tilbage, var aktiv igen med børnene, bagning, madlavning og alle de ting, hun havde måttet undvære under sygeperioden. Hun var klar til at tage et arbejde.​

Hun var på stærk smertestillende medicin flere gange dagligt.. Efter 13 behandlinger var hun smertefri, fik ingen medicin mere, havde fået sin energi tilbage og følte sig rask.