Smertebehandling med laserterapi

Siden 2005 har jeg i Klinikken Livet behandlet kroniske smertesyndromer med laserterapi.

Jeg er uddannet læge, og speciallæge i samfundsmedicin. Særlig stor interesse i rehabilitering af kritisk syge personer, og at smertefrigøre patienter med kroniske og lægeligt uforklarede smerter.

Har mere end 20 års erfaring i roller som henholdsvis overlæge, reservelæge og afdelingslæge på hospitaler og i praksis – indenfor følgende lægefaglige områder:

 • Reumatologi – Bevægeapparat-sygdomme, fx Fibromyalgi.
 • Neurologi – Sygdomme i hjerne, nervesystem og rygmarv.
 • Psykiatri – Diagnosticering og behandling af psykiske lidelser.
 • Akutmedicin – Dækker næsten alle øvrige lægespecialer.
 • Kardiologi – Sygdomme i hjertet og dets store blodårer.
 • Lungemedicin – KOL, astma, lungefibrose med mere.

Rick Steele resumé

Mangeårig erfaring fra hospitaler og praksis. Overlæge erfaring indenfor intern/akut medicin, herunder kardiologi. Desuden lungemedicin, endokrinologi, neurologi, reumatologi, pædiatri, immunologi og psykiatri. Alt inden for kirurgisk triage og ambulatorie funktion. Kirurgisk erfaring med alt, der kan laves under lokal bedøvelse. Klarer alt inden for almen praksis.

Biologiske Data

Født 11. august 1952 i Wisconsin, USA

Nuværende beskæftigelse

 • Speciallæge hos Klinikken Livet
 • Forfatter og foredragsholder

Uddannelse

 • 1979 Laboratorietekniker med biologi som spe­ciale, Aarhus Tekniske Skole
 • 1986 Lægevidenskabelig kandidateksamen, Aarhus Universitet
 • 1990 Master of Public Health, Johns Hopkins University. Speciale i helsetjenesteforskning og systemudvikling
 • 1991 Postdoctoral certificate, Johns Hopkins University, Center for Health Services Research and Development
 • 1996 Opnåelse af speciallæge­anerkendelse i samfundsmedicin

Postgraduate kurser

 • 1984  McMaster University Health Science faculty. Problemorienteret undervisning
 • 1986  WHO hovedkvarteret i Geneve. Ledertræning i sundhedspolitik og administration
 • 2013  Certified Coach, Speaker and Trainer, John Maxwell Team

Ansættelser siden embedseksamen i 1986

 • Overlæge Holbæk Sygehus, medicinsk afdeling
 • Overlæge Sønderborg Sygehus, medicinsk afdeling
 • Overlæge Sygehus Syd, medicinsk afdeling
 • Overlæge Præhospitalsenhed 1813
 • Reservelæge Horsens Sygehus, medicinsk afdeling
 • Reservelæge Skive Sygehus, kirurgisk afdeling
 • Afdelingslæge Regionshospital Randers/Grenaa, ortopædkirurgisk afdeling
 • Afdelingslæge Aalborg Universitetshospital, Akutklinikken
 • Introduktionslæge Odense sygehus, blodbank og klinisk immunologisk afdeling
 • Introduktionslæge Viborg Sygehus, ortopædkirurgisk afdeling
 • Embedslæge Grønlands hjemmestyre, Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning,

Administrative stillinger

 • U.S. Regering: Department of Health and Human Services
 • Johns Hopkins University: Uddannelsesplanlægning og evaluering
 • Project Hope, Polen: Faculty manger og advisor – sundhedsadministration og sygehusinformationssystemer
 • Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning: Administrerende embedslæge, Grønlands hjemmestyre, Nuuk
 • Viborg Amt: YL lægerådsformand
 • Fyns Amt: Sygehusforvaltning, sundhedsinformatik­koordinator

Konsulentopgaver

 • Lægefaglig konsulent, Direktoratet for Sundhed, Miljø og Forskning
 • Lægekonsulent opholdsstedet Albatros: Behandling af unge misbrugere og psykisk syge unge
 • RCT Mobil: Lægekonsulent og cheflæge

Turnus ansættelser og vikariater

 • Varde sygehus: Kirurgisk turnus
 • Åbenrå sygehus: Medicinsk turnus
 • Randers Centralsygehus: Vikar for 1. reservelæge, kardiologisk afdeling.
 • Hammel Neurocenter: Vikar for afdelingslæge Hammel Neurocenter (rehabiliteringscenter)
 • Gråsten Gigthospital: Lægevikar
 • Vikar, Vårdcentraler i Sverige

Undervisningserfaring

 • 26 workshops i samarbejde med WHO og universiteter indenfor sundhedspersonale-udvikling, ledelses- og kvalitetsudvikling, ca. 800 k-timer
 • Uddannelse af lærere indenfor det medicinske, sygeplejemæssige og public health område
 • Seniorlektor i sundhedssystemsadministration og kvalitetsudvikling, Krakow School of Public Health, 1991-93, ca. 400 k-timer
 • Koordinator, Aarhus Universitets kliniske symposia for forprøve studerende, medicin, 1984/85
 • Siden studentertiden aktiv som tutor for medicin studerende, curriculumudvikling, kursusplanlægning og curricula.
 • Klinisk tutor for laboranter i blodtype-serologi på Odense Sygehus, 1987/88 ca. 60 konfrontations-timer (k-timer)
 • Ad hoc timer på Grønlands Sygeplejeskole samt socialrådgiverskole, 1996-97, ca. 130 k-timer
 • Adskillige gæsteforlæsninger på universiteter, sundhedsmyndigheder og andre institutioner, ca. 250 k-timer

Organisationserfaring og konsulentvirksomhed

Tillidshverv og bestyrelsesposter som student. Herunder uddannelseskoordinator og leder af uddannelsesudvalget i IFMSA
Medlem af bestyrelsen, Dansk Selskab for Sundhedsuddannelserne
Advisor for WHO – core group under International Union of Health Education (IUHE), udviklingsprojekt
Medlem af database-samordnings-udvalget, under Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Undervisningsministeriet og Center for Voksenundervisning
Diverse lægefaglige tillidshverv
Konsulentposter for WHO, danske, amerikanske, polske og andre sundhedsmyndigheder.
Konsulentposter for private institutioner indenfor kliniske, administrative og uddannelsemæssige sammenhænge

Konferencedeltagelse

 • Indbudt foredragsholder og deltagelse i adskillige lokale, nationale og internationale konferencer
 • Keynote speaker ved Jerusalem International Conference on Integrative Medicine, 2010
 • Lecturer ved Southwest Rehab Conference, NM USA Oct 2016

Udmærkelser

 • Who’s Who in the World
 • Who’s Who in Science
 • Udnævnt som medlem af Johns Hopkins Delta Omega Alpha Honorary Public Health Society, 2010

Medlem af

 • Den Almindelige Danske Lægeforening
 • Dansk Selskab for Samfundsmedicin
 • International Society for Quality in Health Care, American Public Health Association
 • New York Academy of Sciences
 • American Telemedicine Association
 • Grønlands Medicinske Selskab

Udvalgt litteraturliste

 1. Fakhro AM, Herrera F, Schaefer M, Steele RE, Tammeling GT, Varakin VN, Wanted: a new breed of doctors, World Health Forum, 1985: 6, 291
 2. Steele RE, Policy Platform on Medical Education: a presentation, Medical Education, 1986: 20, 153.
 3. Steele RE, Peer Learning in Health Science Education, WHO/EDUC/87,190
 4. Steele RE, Sundhed for Alle År 2000! Strategien og det tertiære sygehus. Rapport fra fremtidsværk-stedet. Fyns Amt, 1988
 5. Sorensen AA, Bialek RG, Steele RE, Universal Competencies and Recommendations in The CDC/HRSA Public Health Faculty/Agency Forum, Final Report, USF Press, 1993
 6. Wiesner, PJ, Coye M, Steele RE et al., Public Health Administration in ibid
 7. Steele RE, The Cracow 5-hospital Information System Project, Final Report, Viborg County Council Press, 108 pp.
 8. Schmidt JG, Steele RE, A Critical View of Medical Reasoning. Steps Toward a Timely Medical Practice: A Reader, Kircheim Press, Mainz, 1995
 9. Steele RE, Putting public health competencies into a real world context, The Link, Volume 10, 2, 1996
 10. Steele RE, Sundhedstjenesteforskning: definition og behovsillustration DIKE Greenland Series nr. 6, 1996
 11. Steele RE, Quality development in health care in Greenland: facing unlikely odds in Proceedings of the Xth Conference of the International Union of Circumpolar Health, 1997
 12. Steele RE, Telemedicine in Greenland: The case for and against implementation in Proceedings of the Xth Conference of the Int. Union of Circumpolar Health, 1997
 13. Steele RE, Greenland chapter parts and statistical tables in Health Statistics in the Nordic Countries 1995, Nordic Medico-Statistical Committee, 49:1997
 14. Steele RE, Vær en del af løsningen, ikke problemet, Hospital Health Care, 1:1998
 15. Steele RE, ”Krigen” om aktiv scoialpolitik, Lægekonsulenten 20/39 Juni 2000 7-10
 16. Steele RE, de Leeuw E, Carpenter D, A Novel and Effective Treatment Modality for Medically Unexplained Symptoms, J Pain Management, 1:4 201-212, 2009
 17. Steele RE Managed Care in a Public Setting, Nova Science Publishers, NY 2013
 18. Steele RE Managed Care in a Public Setting, J Alternative Med Research, 2013, 5:4 special issue.
 19. Steele RE, Low level laser therapy and myofascial pain. J Pain Management 2020, 13(1): 57-62

Hvad kan en speciallæge i samfundsmedicin?

Danmarks sundhedsvæsen og de danske læger er dygtige og særdeles specialiserede. Desværre betyder netop de snævre specialeområder, at patienter med et komplekst sygdomsbillede ofest ikke hjælpes optimalt. Dét rammer personer, som i forvejen kæmper med en pærevælling af problemer: Rygsmerter, hovedpine, vejrtrækningsproblemer, sociale problemer – samt ikke usædvanligt også depression og misbrugsproblemer.

Patientens egen læge, ortopædkirurgen, medicineren og psykiateren beskriver hver sit. Men kun få er i stand til at samle trådene, skabe et helhedsbillede, og finde en løsning. Som mangeårig lægekonsulent i flere jyske kommuner, kunne jeg konstatere at et stadigt stigende antal patienter “går i stå i systemet” og ender som såkaldt komplekse klienter på passiv kontanthjælp.

Som speciallæge i socialmedicin kigger jeg på helheden – mellem det sociale, det psykiske og helbredet. Jeg ser på patientens udvikling, gennem livet og arbejdslivet, og de eventuelle skadevirkninger, livet har haft for personens helbred. ​Ofte ligger nøglen til at forstå en beskadiget arbejdsevne netop i de sociale og psykiske elementer

For en “kompleks patient” kan en speciallæge i socialmedicin se behandlingsløsninger, som ingen andre har peget på. Ofte er hjælpen mod lindring eller helbredelse behandlingstilbud, som befinder sig i udkanten af de offentlige tilbud. Eksempler på oplagte problemknusere er smertemestring, kropsterapi, tværfaglige terapier, og nu også low level laserterapi.

I 2009 publicerede Journal of Pain Management min lægefaglige artikel om smertebehandling: “A novel and effective treatment modality for medically unexplained symptoms”. Mit budskab vakte så stor interesse, at jeg blev inviteret som keynote speaker på en lægefaglig konference i Jerusalem. Her fortalte jeg om mine erfaringer og resultater med smertebehandling. Efter mit indlæg stod flere end 30 personer i kø for at tale med mig; det er 2-3 gange flere, end der sædvanligvis ønsker at tale med en speaker. På Jerusalem konferencen inviterede en engelsk delegation mig til at holde samme keynote speech på deres konference i London i 2011. Hvilket jeg naturligvis gjorde. Efter mit indlæg gik James Carrol på talerstolen. Han fremlagde de overbevisende muligheder med bifasisk lysterapi indenfor smertebehandling. Der åbnede sig en helt ny verden for mig! James Carrol driver Thor Laser, som producerer verdens mest anerkendte bifasiske lysanlæg. Det ene førte til det andet, og nu tilbyder jeg smertebehandling med Thor Laserens lysterapi i Klinikken Livet. James Carrol har gjort en kæmpe indsats for at fremme lysterapi, heriblandt har han afholdt foredrag i det amerikanske senats sundhedskomité. I Danmark har jeg selv fornylig præsenteret emnet for Folketingets Sundhedsudvalg. Laserbehandling er allerede en anerkendt behandlingsmetode i USA og Canada. Det er spændende, hvad fremtiden måtte bringe på dette område …